23
ژانویه

کابینت مدرن

کابینت مدرن یکی از اجزای مهم آشپز خانه کابینت آن است. زیرا کابینت علاوه بر کاربردی که در نگهداری و انسجام وسایل آشپزخانه مانند ظروف دارد، تاثیر بسزاسی بر زیبایی آن نیز دارد. به طور کلی دو سبک کابینت داریم یکی سبک مدرن و دیگری سبک کلاسیک که هر...

خواندن مقاله