درباره ما


شاید برای همه ما سوال باشد که آنوبیس چه ویژگی و مزیت هایی نسبت به دیگر همکاران دارد که
همه ما باید از محصولات این شرکت استفاده کنیم و چه چیزی باعث می شود که ما به این شرکت
اعتماد بکنیم.

 

باید به این نکته اعتراف نماییم که متاسفانه در صنف صنایع چوبی و کابینت عملکرد ضعیف برخی از
همکاران و منفعت جویی هایی که در این زمینه صورت می گیرد باعث بی اعتمادی و تردید بین
مشتریان می شود.

 

شرکت ما با ده سال سابقه در زمینه دکوراسیون داخلی و کابینت و درب و … آماده ارائه بهترین خدمات
با کیفیت عالی و قیمت مناسب می باشد

سید عارف هاشمی

مدیریت

سمت : مدیر عامل

سابقه کار : 10 سال

اصول اخلاقی کار ما

کسب اعتماد 

[livicon_evo_vc]

[livicon_evo name=”flag.svg” style=”lines” size=”60px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]

اولویت اول

[/livicon_evo_vc]

ما با آگاهی کامل از مشکلات موجود دراین زمینه سعی می کنیم تا با جلب اعتماد و اطمینان شما ، نگاهی تازه و شکل جدیدی از ارائه مناسب خدمات را برای شما ایجاد کنیم تا بتوانیم لایق اعتماد و انتخاب مجدد شما باشیم

خدمات با کیفیت

[livicon_evo_vc]

[livicon_evo name=”check.svg” style=”filled” size=”60px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]

مرحله بعدی

[/livicon_evo_vc]

کیفیت بالا در هر مرحله از کار را تجربه بکنید. ما با استفاده از فناوری های جدید و کارشناسان متخصص در راستای سلیقه ها و عادت های شما و با ارائه بهترین خدمات کیفیتی ماندگار را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.

هدف نهایی

[livicon_evo_vc]

[livicon_evo name=”hand-left.svg” style=”lines” size=”60px” stroke_style=”original” stroke_width=”original” try_to_sharpen=”true” rotate=”none” flip_horizontal=”false” flip_vertical=”false” stroke_color=”#22A7F0″ stroke_color_action=”#b3421b” stroke_color_alt=”#F9B32F” stroke_color_alt_action=”#ab69c6″ fill_color=”#91e9ff” fill_color_action=”#ff926b” solid_color=”#6C7A89″ solid_color_action=”#4C5A69″ solid_color_bg=”#ffffff” solid_color_bg_action=”#ffffff” colors_on_hover=”none” colors_hover_time=”0.3″ colors_when_morph=”none” brightness=”0.1″ saturation=”0.07″ morph_state=”start” morph_image=”none” allow_morph_image_transform=”false” stroke_width_factor_on_hover=”none” stroke_width_on_hover_time=”0.3″ keep_stroke_width_on_resize=”false” animated=”true” event_type=”hover” event_on=”self” auto_play=”false” delay=”0″ duration=”default” repeat=”default” repeat_delay=”default” draw_on_viewport=”false” viewport_shift=”oneHalf” draw_delay=”0″ draw_time=”1″ draw_stagger=”0.1″ draw_start_point=”middle” draw_color=”same” draw_color_time=”1″ draw_reversed=”false” draw_ease=”Power1.easeOut” erase_delay=”0″ erase_time=”1″ erase_stagger=”0.1″ erase_start_point=”middle” erase_reversed=”true” erase_ease=”Power1.easeOut” touch_events=”false”][/livicon_evo]

مرحله آخر

[/livicon_evo_vc]

هدف ما مبتنی بر ارزش هایی چون صداقت و پایبندی به تعهدات و اصول اخلاقی پایه گذاری شده است و هدف نهایی ما ارائه بهترین خدمات و محصولات برای مشتریان و جلب رضایت شما عزیزان می باشد.