لیست قیمت کابینت انزو

4f77a64b-490c-4733-8538-ef7f6eeeac2d

سرویس 5 متری انزو

تومان 19000000 (کلی)

 • دارای صفحه شرکتی، لولا ،جک ،ریل و پایه از برند خارجی
 • برحسب سلیقه و طرح انتخابی شما
 • کیفیت ماندگار
 • هزینه حمل و نصب 15% از مبلغ کل قرارداد
280308ac-8c41-4466-89b1-7a4ef179169e

کار سفارشی انزو

تومان 6000000 (متری)

 • صفحه 5 سانت ضدآب
 • گارانتی 2 ساله
 • دارای لولا ،جک ،ریل و پایه از برند خارجی
 • برحسب سلیقه و طرح انتخابی شما
 • کیفیت ماندگار
 • هزینه حمل و نصب 15% از مبلغ کل قرارداد
 • برحسب سلیقه و طرح انتخابی شما
 • ارتفاع کابینت های هوایی 90 سانت می باشد
 • به همراه تاج، پاخور و طرح انتخابی شما